کانکس سرویس بهداشتی

محصولی دیگر از کانکس لند سرویس بهداشتی (توالت) است که به دو صورت اجرا میگردد. یک بصورت راهرو دار و دیگری بدون راهرو، که خود میتواند از موادهای مختلفی ساخته شود. اصولاً کانکس های سرویس بهداشتی را برای مناطق زلزله زده، تجهیز کارگاه ها در مناطق دورافتاده و که از امکانات کمی برخورداراست یا در سطوح شهر جهت خدمات رسانی به همشریان یا در حیاط منازل میتوان اجرا کرد. حال خود کانکس های سرویس بهداشتی  به دوشکل اجرا میگردد، سیار و ثابت که ما در شرح این کانکس به شما توضیح خواهیم داد.
کانکس سرویس بهداشتی راهرودار را میتوان از دو چشمه تا دوازده چشمه اجرا نمود و هیچ محدودیتی ندارد. کانکس سرویس بهداشتی راهرودار داری یک درب بیرونی است و خود کانکس ازعرض به قسمت مساوی یا غیرمساوی بنا به درخواست مشتری محترم با رعایت استانداردهای فضا تقسیم میگردد و بنا به درخواست نیاز کابین ها بنا به متراژ طول کانکس تقسیم بندی و پارتیشن بندی میگردد و کابین های داخلی را شکل میدهند. حتی میتوان داخل راهروهای سرویس بهداشتی را به دوسمت مساوی پارتیشن بندی کرد، جهت سرویس دهی به خانمها و آقایان تا این دو بخش تفکیک گردد.

کانکس سرویس بهداشتی بدون راهرو همانطور که از اسمش پیداست، درب کانکس سرویس بهداشتی بصورت مستیم به بیرون باز میشود و هیچ  فضای جهت تفکیک کردن کابین سرویس و محیط بیرونی نیست. لازم بذکر است عرض کانکس سرویس بهداشتی بدون راهرو کوچکتر از کانکس های دارای راهرو میباشد. از طرفی قیمت کانکس های بدون راهرو ارزانتر میباشد .
کانکس سرویس بداشتی سیار یکی دیگر از محصولات شرکت کانکس لند است این نوع سرویس بهداشتی با همان جزئیات کانکس های فوق ساخته میشود و تنها مزیتی به سرویس بهداشتی های فوق دارد این است که قابل جابجایی است. کانکس سرویس بهداشتی سیار از دو چرخ، مالبند، محور، شاسی، کورپی و متعلقات به کفی ساخته و کانکس سرویس بهداشتی روی آن لحاظ میگردد .