کانکس کارگری ،کانکسی است که بلحاظ قیمتی ارزان است و بخاطر همین نام این کانکس را کانکس کارگری گذاشته اند.  دلیل اصلی استفاده از این نوع کانکس در پروژه های ساختمانی مقرون بصرفه بودن و کاهش هزینه های تجهیز کارگاه می باشد.
کانکس کارگری از متریال و مواد ارزان ساخته میشود از این جهت نیازی به دیزاین کردن این کانکس نیست و برای اسکان کارگران جهت تجهیز پروژه های ساختمانی خریداری میگردد . کانکس کارگری از ابعاد مختلفی یبرخوردار است  و کاربری آن متفاوت بوده و از ۱٫۵۰×۱٫۵ تا ۳×۱۲ متغییر می باشد.بطور مثال اگر قرار است برای نگهبانی مورد استفاده قرار گیرد یک کانکس ۱٫۵۰*۱٫۵۰ کفایت می کند اما اگر قرار است برای اتاق جلسات در محل  پروژه استفاده شود بهتر است در ابعاد ۳×۱۲ باشد تا میز کنفرانس و تجهیزات اداری و فضایی برای میز منشی نیز در آن گنجانده شود.کانکس کارگری از ابعاد استانداردی برخوردار است تا در هنگام حمل و نقل بار ترافیک نباشد و اصولاً کارفرمایان ترجیح میدهند از ابعاد استاندارد استفاده کنند تا هزینه کمتری جهت تجهیز کارگاه خود بپردازند و اصولاً این ابعاد از ۱٫۵۰×۱٫۵۰ شروع و تا ۲٫۴۰×۱۲ می باشد اصولاً عرض کانکس باید ۲٫۴۰ و طول از ۱۲ متر تجاوز نکد تا بار ترافیکی نشود .