کانکس ساخت در محل

کانکس ساخت در محل چیست؟

کانکس ساخت در محل محصولی دیگر از شرکت کانکس لند می باشد که جهت مخاطبان عزیزی میباشد که برای ساخت اضافه بناو یا حمل کانکس محدودیت دارند ماندد اینکه عرض خیابان برای حمل کانکس اجازه ورود کفی تریلی ندهد و یا جرثقیل فضای مکفی جهت جک زدن نداشته باشد و یا فضای تخلیه کانکس از مکانی که جرثقیل اسکان پیدا میکند دور باشد یا درب محل مورد تخلیه کوچکتر از کانکس ما باشد که در این شرایط باید مواد بصورت خرد یا چند تکه ساخته و در محل مورد نظر نصب گردد .گاهی محدودیت های ازقبیل ارتفاع  باعث اجرای کانکس در محل می شود ماننده اجرا اضافه بنا در بام و یا اجرای کانکس در زیر سقف پارکینگ و یا اجرای کانکس در حیاط خلوت که در این شرایط کانکس باید ساخت در محل اجرا گردد که در این شریط مواد و متریال بصورت برش خورده پنل پک می شود و در محل مورد نظر اجرا و ساخته می شود .

کانکس ساخت درمحل  درای مزیت های میباشد  ازقیبل اینکه  که در هنگامی که شما شرایط حمل کانکس را به محل ندارید می توانید با این کار کانکس مورد نظر خود را بسازید و دیگر آنکه  کلیه هزینه های جانبی در کانکس ساخت درمحل از قیبل حمل و نقلف اسکان کارگران، خوراک و…. تماماً بعهده پیمانکار می باشد و خریدار هیچ تعهدی نسبت به این موضوع ندارد .  حال کانکس ساخت در محل از معایبی هم برخوردار است که طی فرایند  تجربه ما در این زمینه با آن روبرو بوده ایم که می توان به این نکته اشاره کرد که وقتی شما یک سازه را از جایی خریداری و سپس به محل خود حمل میکنید دیگر درگیر ساخت و ساز آن در محل خود نیستید ، این مورد مخصوصا در شرایطی قابل درک است که کانکس بخواهد در محیط هایی مانند بیمارستان و یا رستوان و مواد غذایی ساخته شود زیرا در این محیط ها امکان تخلیه مصالح و یا عملیات برش کاری و جوشکاری آهن محیا نیست و می بایست از قبل تمهیداتی در این رابطه صورت گیرد تا ساخت کانکس در محل باعث تداخل در سیستم کاری اداره یا سازمان مورد نظر ایجاد نکرده و با حداکثر سرعت و با بالاترین کیفیت این امر صورت پذیرد.

کانکس ساخت در محل  طی مراحی قابل اجرا می باشد  در مرحله اول محل مورد نظر باید توسط کارشناسان ما (مهندسین سازه و معماری ) مورد بازدید قرار گیر و از ساخت کانکس در محل مورد نظر مطمعن شد و تمام شرایط و زوایا باید مورد تایید کارشناسان ما باشد و نکات فنی باید برسی شود پس از تایید و محیا بودن بستر ساخت مشاوره ما از طرف مشاورین داده خواهد شد و مراحل ساخت طی گفته های بالا در محل مورد نظر انجام میگیرد و تمامی نقشه ها های اجرای ترسیم شده توسط شرکت کانکس لند به خریدار داده میشود و پلان تایید شده مواد و مصالح در محل مورد نظر تخلیه. برای سرعت بخشیدن به این کار بهتر است مراحلی مانند برش کاری های اصلی که تجهیزات تخصصی نیاز داشته و یا صدای زیادی تولید می کند در کارخانه انجام گرفته تا مراحل ساخت کانکس در محل با سرعت بیشتری انجام شود . این مورد شاید در رابطه با اجرای کانکس ویلایی زیاد مهم نبوده اما در مواردی که سازه در یک اداره یا شرکت تولیدی مواد غذایی ساخته می شود ممکن است  باعث ایجاد تداخل در عملکرد مجموعه مورد نظر که در واقع محل اجرای سازه است شود.